Starsi młodszym

Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna”

Franklin Delano Roosevelt

     Doskonale o tym wiedzą ubiegłoroczni absolwenci miejscowego gimnazjum w Prostkach – Sebastian Całus i Oskar Pericacho. Jako współtwórcy i współorganizatorzy I edycji konkursu „Ełk – patrzymy w przeszłość” odwiedzili swoją byłą szkołę, żeby przeprowadzić w niej wykład z zakresu historii Ełku. Jak powiedzieli „Po części z sentymentu, po części w ramach nagrody za udział szkoły w konkursie.” 

     Ich wykład obejmował historię Ełku ze zwróceniem szczególnej uwagi na legendę o herbie Ełku i na jego przeobrażenia w zakresie wyglądu i znajdujących się na nim treści. Z sentymentu do rodzinnych Prostek – i nie tylko – nawiązali w swoim wykładzie do ważnego pod wieloma względami wydarzenia minionych czasów czyli Bitwy pod Prostkami, która miała miejsce 8 października 1656 roku. Sebastian i Oskar posiłkowali się fragmentami filmu wyreżyserowanego przez Jerzego Hoffmana pt. „Potop” - ekranizacji jednej z trzech części trylogii Henryka Sienkiewicza.

Mości panowie! gdybym zaczął wszystko szczegółowie opowiadać, tedy i dziesięciu nocy by nie starczyło, a pewnie i miodu, bo stare gardło jak stary wóz smarować trzeba.”

Henryk Sienkiewicz

     Sebastianowi i Oskarowi udało się zaciekawić młodszych kolegów i młodsze koleżanki do takiego stopnia, że zostali poproszeni o kolejny wykład, który odbędzie się w maju tego roku.

     Czekamy i mamy nadzieję na to, że będzie równie ciekawy jak poprzedni a może nawet ciekawszy.