XX Pielgrzymka Rodzin Szkół im. Jana Pawła II

8 października 2020 roku na błoniach jasnogórskiego sanktuarium spotkało się 75 szkół noszących imię Jana Pawła II. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego "Totus Tuus" połączyło 950 pielgrzymów z całej Polski. Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele rady pedagogicznej i pracownicy placówki: ks. Karol Nowikowski, p. Mariola Pieloch, p. Anna Fidura-Syłak, p. Justyna Ołdakowska i p. Joanna Cybulska.
XX pielgrzymką na Jasną Górę świętowaliśmy 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, a także 100. rocznicę Cudu nad Wisłą.

Przed Mszą Świętą wspólnie odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Potem w klimat Maryjny wprowadziła nas grupa muzyczna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu. Wraz z nimi zaśpiewaliśmy pieśni "Tobie Ojcze Święty", "Pozdrawiam Ciebie, Matko" i "Czarną Madonnę". Tak duchowo przygotowani mogliśmy wziąć udział w Mszy Świętej. Słowa powitania wygłosił do nas ojciec Sebastian Matecki. Mszy Św. o godzinie 11:00 przewodniczył ks. biskup Antoni Długosz oraz kapelan prezydenta RP p. Andrzeja Dudy - ks. Zbigniew Kras. Duchowo wspierał nas duszpasterz Rodzin Szkół - ks. biskup Henryk Tomasik, który z uwagi na stan zdrowia nie mógł przybyć osobiście. Dziękowaliśmy Panu Bogu za dar, jakim jest dla nas św. Jan Paweł II oraz modliliśmy się w intencjach Ojczyzny i Papieża Franciszka. Prosiliśmy o łaski potrzebne do wychowania kolejnych pokoleń w duchu odpowiedzialności za Ojczyznę, Kościół i świat.
Ks. biskup Antoni Długosz wygłosił piekną homilię, w której przywołał najważniejsze fakty dotyczące pielgrzymki - Jana Pawła II. Zwrócił uwagę na ciężkie, trudne chwile w jego życiu - wczesne sieroctwo, utratę rodzeństwa, potem pracę w kamieniołomie. Jednak to nie przeszkodziło mu w zostaniu księdzem, prowadzeniu zajęć na uczelniach, otrzymaniu tytułu profesorskiego. Przytaczał wiele słów Jana Pawła II, mówiących o człowieczeństwie, o życiu z Chrystusem, o tym że Kościół w związku z człowiekiem ma wiele obowiązków, począwszy od narodzin po godzinę śmierci.
Uczniowie Zespołu Szkół w Poddębicach odczytali Akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.
Na zakończenie Mszy Świętej ks. Zbigniew Kras odczytał list prezydenta Polski, Andrzeja Dudy. Podkreślano w nim prawdę i patriotyzm jako podstawowe fundamenty zarówno Kościoła, jak i Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wskazał, że tegoroczna - szczególnie uroczysta pielgrzymka na Jasną Górę - umocni więzy łączące jej członków, będzie źródłem inspiracji, pokrzepienia i nadziei w obliczu wyzwań, które stoją przed naszymi rodzinami i szkołami.
Jak co roku, tak i w tym - pielgrzymi wysyłają swoją relację do Papieża Franciszka. Treść telegramu przygotowała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach. Znalazły się w nim m.in. słowa, że pandemia koronawirusa pokazała nam, jak kruchy i nieprzewidywalny jest los człowieka.
Mszę zakończyliśmy wspólnym śpiewem pieśni "Barka" w połączonej z hymnem Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
Słowa "My, Jana Pawła II uczniowie słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać" były w tym roku - w dobie panującej epidemii koronawirusa - bardzo wymowne. Z hasłem "Naszych Szkół Rodziny słysz wołanie" wróciliśmy do domów i szkół, mając wiarę, że będziemy jak Rodzina Szkół im. Jana Pawła II czuć opiekę naszego Patrona!

 

W tym roku ze względu na pandemię i obowiązujące rygory sanitarne organizatorzy zaprosili na pielgrzymkę przede wszystkim delegacje z pocztami sztandarowymi szkół.

 

Serdeczne Bóg zapłać Dyrekcji - za wsparcie i umożliwienie reprezentowania naszej szkoły w XX Pielgrzymce Rodzin Szkół noszących imię Jana Pawła II, księdzu Karolowi, koleżankom Justynie, Marioli, Ani za podjęcie trudu pielgrzymowania w tak niebezpiecznym okresie.

Dziękujemy Bogu i Czarnej Madonnie
za czas wspólnego pielgrzymowania
koordynator szkolnego projektu
"Szkoła Wierna Dziedzictwu"
Joanna Cybulska