Cena obiadów w lutym 2021r.

(20 dni żywieniowych) kl. I-III

- uczniowie: cały obiad 72,00 zł, zupa 20,00 zł

- dorośli: 128,00 zł

 

Wpłaty należy dokonać w terminie do 14.02,2021r.

Wszelkie zmiany, w tym rezygnację z obiadów należy zgłosić do końca poprzedniego miesiąca osobiście lub telefonicznie - 87 6112944.

W miarę możliwości proszę o przygotowanie opłaty niewymagającej wydawania reszty.