Kalendarz

  • NNW w szkole

    Decyzją Rady Rodziców szkoła przyjęła propozycję kontynuacji ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w firmie COMPENSA T.U.   S.A.

    Poniżej Karta Produktu oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

    Czytaj Więcej o: NNW w szkole