O placówce

Artykuły

  • Położenie gminy Prostki

         Gmina Prostki położona jest w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i graniczy z następującymi gminami: Ełk, Kalinowo i Białą Piska w województwie warminsko-mazurskim oraz Grajewo, Rajgród i Szczuczyn w województwie podlaskim. Gmina Prostki jest gminą wiejską. 
         Dominującymi funkcjami w gminie jest rolnictwo i leśnictwo, a...

  • Hymn szkoły

         Nasza szkoła ma swój hymn, który powstał w 2002 r. Autorką słów i melodii jest nauczyciel muzyki p. Barbara Orłowska. Ostania zwrotka powstała w 2006r, kiedy to nasza szkoła otrzymała imię Wielkiego Polaka. Hymn szkolny śpiewają uczniowie w czasie najważniejszych uroczystości i apeli szkolnych.