Podręczniki

Uczniowie klas I - VIII otrzymają podręczniki bezplatne

w ramach programu MEN

(z wyjątkiem podręczników do religii).