Pedagog szkolny

Artykuły

 • Godziny pracy 2020-2021

                   Pani B. Orłowska:     (ul. 1 Maja 19)                             

  poniedziałek   7.50 - 12.50                                          

  wtorek           7.50 - 11.50                                          

  środa             7.50 - 11.50                               ...

 • Deklaracja Praw Dziecka

  (Uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1959 r.) 

  WSTĘP

  Z w a ż y w s z y , że narody należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych potwierdziły w Karcie ONZ swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, w jego godność i wartość, i wyraziły swą gotowość popierania postępu społecznego i stworzenia lepszych warunków bytu w większej wolności,

  z w a...