Pedagog szkolny

Artykuły

 • Godziny pracy 2021-2022

              Barbara Orłowska                 Agnieszka Nieznańska

  pon.      10.00 - 1 4.00                         9.00 - 12.00

  wt.         7.50 - 12.50                           8.20 - 11.20

  śr.           7.50 - 12.50                           ..................

  czw.        7.50 - 12.50                 ...

 • Deklaracja Praw Dziecka

  (Uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1959 r.) 

  WSTĘP

  Z w a ż y w s z y , że narody należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych potwierdziły w Karcie ONZ swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, w jego godność i wartość, i wyraziły swą gotowość popierania postępu społecznego i stworzenia lepszych warunków bytu w większej wolności,

  z w a...