Projekt „Ja w społeczeństwie. Jak zrozumieć świat?”

     Uczniowie klasy 5a, w roku szkolnym 2022/2023, realizowali projekt „Ja w społeczeństwie. Jak zrozumieć świat? w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie.

     W ramach projektu wychowawca w raz z klasą zrealizowali cykl 8 zajęć  rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne, naturalną ciekawość uczniów, samodzielne dochodzenie do wiedzy.

     Dzięki udziałowi w projekcie „Ja w społeczeństwie. Jak zrozumieć świat?” uczniowie:

- rozwinęli postawę aktywności obywatelskiej i zaangażowania społecznego,

- rozwinęli wrażliwość na wartości i zaangażowanie w aktywne, twórcze budowanie życia społecznego,

- nauczyli się dzielić zadaniami w grupie, współpracować i dążyć do wspólnego celu.

     Gratuluję zaangażowania i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu kreatywności i kompetencji społecznych. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza będzie dla Was inspiracją do bycia aktywnym obywatelem.

Życzę dalszych sukcesów!

Agnieszka Purzeczko