Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstwowej im. Jana Pawła II w Prostkach

mgr Barbara Merska

 

Wicedyrektor

mgr Anna Modzelewska