eTwinning National Quality Label

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała Krajową Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie Our mascot is travelling around Europe. 

 

 

Odznaki Jakości eTwinning są przyznawane nauczycielom i i ch uczniom za ich indywidualną pracę  przy realizacji projektu w oparciu o wspólne ramy ewaluacyjne.

Kto przyznaje odznakę jakości?

Krajowe Biuro eTwinning (National Support Organisation, NSO) w każdym kraju ocenia wnioski szkół o przyznanie Krajowej Odznaki Jakości. 

Kryteria przyznawania Odznak Jakości

Współpraca szkół partnerskich:

 • działania w ramach współpracy wykraczają poza komunikację;
 • szkoły partnerskie pracują razem, realizując wspólne działania;
 • partnerzy nie są jedynie odbiorcami informacji;
 • działania w ramach współpracy przynoszą wymierne efekty.

Korzystanie z technologii:

 • technologia jest wykorzystywana do pomocy partnerom w realizacji ich celów pedagogicznych;
 • narzędzia pomagają partnerom i ulepszają ich współpracę.

  Założenia pedagogiczne:

  • projekt charakteryzuje się oryginalnością tematu;
  • wykorzystuje różnorodne metody pedagogiczne;
  • uczniowie przejmują inicjatywę;
  • uczniowie współpracują z partnerami i wspólnie pracują, stosując różne metody, takie jak zbieranie informacji, rozwiązywanie problemów, badania i praca porównawcza;
  • narzędzia pomagają partnerom lepiej współpracować ze sobą.
  • Integracja z programem nauczania:

   • projekt jest osadzony w szkolnym programie nauczania i sylabusach;
   • większość pracy nad projektem odbywa się w czasie godzin lekcyjnych;
   • integracja projektu z programem nauczania jest wyraźna i jednoznaczna;
   • praca nad projektem pozwala uczniom rozwijać swoje umiejętności i kompetencje;
   • ramy pedagogiczne projektu zostały wyjaśnione i udokumentowane przez nauczyciela. 

Rezultaty i dokumentacja

 • wyniki projektu są przedstawione online;
 • uczniowie są aktywnie zaangażowani na TwinSpace;
 • wszystkie etapy projektu zostaną udokumentowane, w tym planowanie, opisy działań, ocena i informacja zwrotna;
 • ocenisz i opiszesz publicznie wpływ, jaki projekt miał na uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt;
 • skorzystasz z listy kontrolnej podczas planowania i realizacji projektu, aby sprawdzić, czy twój projekt spełnia kryteria Odznaki Jakości.